Tầm nhìn của chúng tôi là một thế giới nơi con người và thực vật được kết nối với nhau.
Chúng tôi ở đây để giúp mọi người khởi tạo không gian tràn ngập cây cối của họ. Hãy đến tham gia với chúng tôi!
Email: info@tropical.vn
Một số vị trí cần tuyển dụng.
1. Marketing
  • Content management
  • Ads
  • Videos, photographer

2. Operation

  • Quản lý vườn ươm
  • Làm việc với các đối tác cung cấp cây

3. Sales

  • Xử lý đơn hàng
  • Khách hàng doanh nghiệp